Barokkfest

Vi har i flere år levert alt av grafiske produkter til Senter for tidlig musikk i Trondheim. Vi står også for design og drifting av heimesidene deres (tidligmsusikk.no, barokkfest.no mfl). Den største jobben vi gjør i forbindelse med senterets virksomhet er i forbindelse med Barokkfest som arrangeres i månedsskiftet januar / februar hvert år.

Under ser dere utdrag fra festivalavis (distribuert i Adressavisen, roll-up og programbok).