Musikk og historie

Tidsskriftet «Musikk & Historie» er et kulturhistorisk tidsskrift for musikk. Tidsskriftet gis ut av Senter for tidligmusikk og kommer ut to ganger årlig. EventYR laga mal og retningslinjer for design, og formga i sin helhet den første utgaven.