Vesterålskraft

Vi lager stadig vekk annonser og markedsmateriell for ulike kunder. Her var det Vesterålskraft som ønska en helside til Bladet Vesterålens sommeravis, og annonsen på forsida henviste til helsida på baksida.